RED GULL Purjeiden ja Kuomujen pesu

RED GULL Purjeiden ja Kuomujen pesu

RED GULLlla on kaksi uutta pistettä, johon voi jättää käsittelyyn toimitettavat purjeet ja kuomut:
Helsinki/Lauttasaari: soita Robi Gripenberg, puh. 040-4142545
Espoo/Kauniainen: soita Carsten Kröckel, puh. 045-2329123

Kamppailu purjeiden vanhentumista vastaan

Kaikki tuotteet vanhentuvat. Vanhentuessaan ne menettävät arvoaan, ominaisuuksiaan ja houkuttelevuuttaan. Vanhentumisprosesseja voidaan kuitenkin hidastaa tuotteiden asianmukaisella huollolla, puhdistuksella ja hellällä käsittelyllä.

Purjeiden osalta ei kuitenkaan juuri koskaan ole toimittu parhaalla mahdollisella tavalla. Pääasiallisena toimintatapana purjehuollossa on ollut joko korjata purjeiden rikkinäiset kohdat tai hankkia kuluneiden purjeiden tilalle uudet. Purjeiden kannalta pelkkä peseminenkin on vain kosmetiikkaa, koska siihen ryhdytään usein vasta purjeiden elinkaaren loppupäässä ja silloin pesu aiheuttaa vain suurta lisätuhoa purjeen rakenteelle. Purjeiden valmistajat neuvoineen ovat olleet näissä kunnossapitoasioissa avainasemassa. Niiden tapana on kuitenkin ollut menetellä kuten aina ennenkin. Tai sitten on kehotettu hankkimaankokonaan uudet purjeet.

Tänä päivänä vanhat toimintatavat voidaan unohtaa. Nykyaikainen kemikaalien käyttö ja purjehuollon teknologia avaa uusia purjeiden kunnossapito- ja kunnostusmahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Samalla innovatiivinen teknologia tuo kustannussäästöjä veneiden omistajille. Mutta nämä uudet mahdollisuudet eivät juuri kiinnosta purjeiden valmistusketjuun osallistuvia perinteisiä toimijoita. Kiinnostuksen puutteeseen on syynsä, sillä perinteisillä toimijoillaei välttämättä ole edellytyksiä hallita uuden kemianteknologian monimutkaista kokonaisuutta eikä siihen liittyvä tieto ole edes niiden saatavilla.

RED GULL Oy on kehittänyt menestyksekkäästi purjehuoltoa entistä parempaan suuntaan ja siitä onkin viimeisen viiden vuoden aikana tullut erittäin merkittävä euroopanlaajuinen purjeiden käsittely-yritys. Yrityksen kehittämän puhdistus- ja kunnostuskäsittelyn ansiosta purjeiden suorituskyky paranee, kun purjekankaan vaurioitunut kudosrakenne palautetaan ennalleen ja lujitetaan uudelleen erikoiskemikaalien avulla. Samalla purjeiden ulkonäkö paranee huipputehokkaan pesu- ja valkaisuprosessin sekä sitä täydentävän viimeistelysuojauksen seurauksena. Purjeiden elinkaarta pidentävien ja niiden ulkonäköä ja suorituskykyä parantavien tulostensa vuoksi ennallistamismenetelmämme ovatkin saaneet suurta kiitosta veneenomistajien ja veneammattilaisten keskuudessa.

Sinunkin kannattaa miettiä mitä voimme tehdä purjeillesi, jotta niiden heikentynyt kunto ja suorituskyky paranisivat. Tai miten hidastat purjeittesi vanhentumista ja huolehdit niistä joka suhteessa niin, että purjeet säilyvät hyvinä entistä pidempään.

Jos haluat kuulla lisää tarjoamistamme mahdollisuuksista, ole hyvä ja soita milloin vain.

Carsten Kröckel, puh. 045-2329123